Akkaadaamii Afaan Saboota Itoophiyatiin, 1996 - Oromo language - 650 pages.

Daa'imman Afrikaa Kibbaa harki 81 afaanota hojii biyyattii 11'n dubbisanii hubachuu hin danda'an.

Aug 2, 2022 · About this app. May 18, 2023 · Galmeen hiikaa jechoota seeraa kuni Afaan Oromootinis ta’ee akka biyyaatti galmee hiikaa jechoota seeraa kan jalqabaa akka ta’es himan.

.

8.

. Dammakoo akkamitti nyaatta kan jedhuuni” jechuun sababii ajjeechaa kanaa BBC’tti himan Inispeektar. 494.

5,860 likes · 15 talking about this.

. . .

. 494,591 likes · 4,196 talking about this.

.

May 19, 2023 · Keeniyaatti lallabaan wangeelaa gara masaraa deemeen ''ergaa raajii Waaqayyo natti hime'' pirezidaantii biyyattii Wiiliyaam Ruutotti hima jedhee ture to'annoo jala ooluu poolisiin beeksise.

. Akkuma abbaan Gadaa Bokkuufi Kallachaan mul’atu dubartoonni ammoo Ulee Siinqee qabatu.

#Subscribe_Abdi for more Afaan Oromoo with ENGLISH, AMHARIC, and other general knowledge. Journalist.

Xilahuun Gamtaa: Hayyuu fi barsiisaa jireenya isaa guutuu Afaan Oromoo guddisuu fi gabbisuu irratti hojjate Kutaa 3 Adeemsa Barreessuu Galmee Jechoota barreessuun wantootni naaf mijeessan turaniiru.

Afaan Oromoofi Jechoota Dinqisiisoo Afaan Oromoo. . .

May 17, 2023 · Manneen barnootaa baayyee keessatti, ''qajeelfamoonni dandeettii afaanii haasaa qofa irratti kan xiyyeeffatan yoo tahu, dubbisanii waa baruu akkasumas jechoota barreeffamaa hubachuun dagatameera. . 1 Review. #Subscribe_Abdi for more Afaan Oromoo with ENGLISH, AMHARIC, and other general knowledge. “Galmeen hiikaa jechootaa kuni Afaan Ormootiin kan.

Sirna Gadaa keessatti Siinqeen mallattoo aangoon dubartootaa ittiin ibsamuudha.

. .

#Subscribe_Abdi for more Afaan Oromoo with ENGLISH, AMHARIC, and other general knowledge.

.

“Keessumaa.

You.

.